Tyn Tywyn

Tyn Tywyn

Dwi ar draeth Tyn Tywyn yn recordio sŵn y tonnau ar y Zoom[1]; rwy’n cerdded ar hyd glan y môr ac yn trio osgoi effaith y gwynt drwy osod y peiriant ym mhoced fy nghôt. Dwi’n aml yn mwynhau’r ffordd y mae gwrando drwy feicroffon a chyrn yn wahanol iawn i wrando’n uniongyrchol. Mae’r clustiau weithiau’n ffiltro synau achlysurol, ond dydi’r meicroffon ddim yn ffafrio un sŵn mwy nag un arall. Felly, fel ryw fath o gyfeiliant i donnau’r môr, clywaf sŵn fy nhraed yn treiddio’r tywod, fy nghi yn rhedeg heibio, a sŵn fy nillad wrth i mi gerdded. Dwi’n damio fy hun am wisgo côt mor swnllyd i ddechrau ond, mewn amser, yn derbyn hwn fel haen ddiddorol o’r gwead sy’n datblygu yn y cyrn.

Ar ôl rhyw ddeg munud o ddilyn y glan, dwi’n troi tua’r twyni lle mae pethau ychydig yn fwy sefydlog. Mae’r gwynt wedi ei gysgodi yma gan y gwair moresg sy’n ffurfio ymylon y llwybr, a does neb yma heblaw’r ceffylau sy’n pori’r twyni, a’r ci sy’n arwain y ffordd yn ôl at y car. Wn i ddim pam, ond dwi’n penderfynu gwrando yn ôl ar y recordiad wrth gerdded ac yn chwarae’r gêm o drio cydamseru fy nghamau efo’r rhai dwi’n eu clywed yn y cyrn. Wrth edrych o gwmpas dwi’n sylwi ar symudiad y gwair yn yr awel – mae’n swnio’n union fel tonnau môr. Mae fy mhen yn dweud ‘sŵn y tonnau go iawn ydi hwnna siŵr’, ond unwaith dwi wedi dychmygu cysylltiad rhwng yr hyn dwi’n ei weld, a’r hyn dwi’n ei glywed, mae’n anodd datgysylltu… gallwn wario oriau yn fyma yn gwrando.

Mae rhan ohonof isio rhannu’r profiad: gweiddi ‘gwranda/edrycha ar hyn!’ Dwi’n meddwl mai Cage wnaeth sôn am y weithred o gyfansoddi fel gosod ffrâm? Gallwn fynd adref i nôl y camera, ffilmio’r gwair, mynd i’r stiwdio a gosod y delweddau’n ofalus efo’r trac sain, rhoi enw i’r ‘cyfansoddiad’ (rhywbeth i wneud efo Tonnau, Tonau, Twyni, Tyn Tywyn…), nodi dyddiad ‘cyfansoddi’ a manylion technegol, sgwennu ychydig am y cyd-destun… neu, gallwn wario oriau yn fyma yn gwrando.


[1] Peiriant recordio cludadwy

Advertisements

Adam Walton Show

Cwpl o ganeuon o sesiwn diweddar Fiona a mi i Adam Walton gyda Cass Meurig (Ffidil/Llais) a John Lawrence (Pedal Steel/Peiriannu).

Two songs from our recent Adam Walton session with Cass Meurig (Fiddle/Voc) a John Lawrence (Pedal Steel/Engineering).

Wybrennau

Wybrennau (Tirluniau 1/Landscapes 1)

Newydd ddarfod hwn; cafodd ei berfformio yn Marlowe Theatre yng Nghaergaint ar Fai 8fed gan y cerddorion isod.

Just completed this; performed in Marlowe Theatre Canterbury on May 8th by the musicians below.

Sgôr/Score: Wybrennau_Sgôr (pdf)

angharad davies violin
rhodri davies electric harp and electronics
heledd francis wright flutes
matthew lovett electronics

Gwyn eu Byd yr Adar Gwylltion